A Ceglédi Vizsgaközpont a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben meghatározott tevékenységéhez szakmai és képesítő vizsgákon vizsgáztatói feladatok ellátására szakértőket keres.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll:

a) mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,

b) ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért,

c) értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

(2) A vizsgafelügyelői feladatokat a vizsgabizottság (1) bekezdés b) pontja szerinti tagja látja el.

(3) A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, delegálás hiányában az akkreditált vizsgaközpont bízza meg.

A Ceglédi Vizsgaközpont önállóan csak az akkreditáció megszerzése után szervezhet vizsgákat és kérhet fel szakembereket vizsgáztatói feladat ellátására.

 Szakértőinknek rendszeresen szervezünk képzéseket, amelyek segítenek az aktuális jogszabályok és vizsgakövetelmények megismerésében, az ismeretek frissítésében.

A pályázaton történő részvétel feltételei:

A pályázaton az a személy vehet részt, aki a vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

 A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 134. §

(2) Az ágazati alapoktatásban és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának

a) technikumban szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel,

b) szakképző iskolában az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel

kell rendelkeznie.

(3) A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.

  • Igazolt szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik az adott területen.
  • Büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. (Erkölcsi bizonyítvány)
  • A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett regisztrációs lapot, szükséges elküldenie a: vizsga@ceglediszc.hu e-mail címre.

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Szakmai névjegyzék”

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos (visszavonásig)

A pályázattal kapcsolatban további információt kérhet: telefonon: +3630/108 1817 vagy

e-mailben: vizsga@ceglediszc.hu