Szakács

Vizsga leírása

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Kombinált online vizsga

A vizsgatevékenység leírása:

 • Szezonális alapanyagok használata – feleletválasztó feladat (többszörös választás)
 • Heti vagy alkalmi menü összeállítása – feleletalkotó feladat (kiegészítés)
 • Rendezvényekkel kapcsolatos teendők – feleletalkotó feladat (rövid válasz)
 • Áruátvétel – feleletválasztó feladat (válaszok illesztése)
 • Élelmiszer és árukészlet ellenőrzése – feleletalkotó (kiegészítés)
 • Anyagfelhasználás kiszámítása – feleletalkotó (kiegészítés)
 • Vételezés, rendelési mennyiség megállapítása – feleletalkotó (rövid számítás)
 • Raktározás – feleletválasztó feladat (többszörös választás, válaszok illesztése)
 • Árképzés – feleletalkotó (rövid számítás)

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • Szezonális alapanyagok használata – feleletválasztó feladat (többszörös választás) 10 %
 • Heti vagy alkalmi menü összeállítása – feleletalkotó feladat (kiegészítés) 20 %
 • Rendezvényekkel kapcsolatos teendők – feleletalkotó feladat (rövid válasz) 10 %
 • Áruátvétel – feleletválasztó feladat (válaszok illesztése) 10 %
 • Élelmiszer és árukészlet ellenőrzése – feleletalkotó (kiegészítés) 10 %
 • Anyagfelhasználás kiszámítása – feleletalkotó (kiegészítés) 10 %
 • Vételezés, rendelési mennyiség megállapítása – feleletalkotó (rövid számítás) 10 %
 • Raktározás – feleletválasztó feladat (többszörös választás, válaszok illesztése) 10 %
 • Árképzés – feleletalkotó (rövid számítás) 10 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsga

A vizsgatevékenység leírása:

A) Vizsgarész: Portfólió: a tanuló haladásáról és eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. Tartalma: (kötelezően tartalmazza a következő terület mindegyikére vonatkozóan elkészített dokumentumokat). A tanuló szakmai fejlődését alátámasztó dokumentum tartalmazza:

 • A szakmai oktatás során végzett legalább 2 ételkészítési termékcsoport egyéni feladatmegoldásait, szakmai észrevételeit, a tanuló által készített termékek bemutatását. Minden terméket képekkel kell illusztrálni
 • Beszámoló munkahelyi rendezvényekről, versenyekről, kiállításokról szakmai továbbfejlődés lehetőségeiről fényképekkel szakmai leírással
 • Önéletrajz
 • Önreflexió az egész portfólióra vonatkozóan: jövőkép, saját tanulási folyamat önértékelése
 • erre reflektálás

Formája: PDF dokumentum összeállítása szöveges anyagokból, képekből. Terjedelem: Minimum 8, maximum 10 db A4-es oldal fedlap (téma megnevezése, készítő megnevezése, dátum), tartalomjegyzék és mellékletek nélkül. A képek mellékletben szerepeltethetők a minimum terjedelmen felül, ezeket a szöveg megfelelő helyén kell meghivatkozni. Betűforma és nagyság: Times New Roman betűtípus 12-es betűnagyság.

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: 6 hónap.

A portfólió leadási határidejét a vizsgaszervező határozza meg.

B) Vizsgarész: Menüsor elkészítése

A vizsga előtt 180 nappal megismert, 4 db, a vizsgaszervező által összeállított nyersanyagkosárhoz (szezonális és regionális alapanyagokat tartalmaz) a jelöltnek össze kell állítania kosaranként 4 db négyfogásos menüsort, azaz összesen 16 db menüsort. A menüsoroknak tartalmaznia kell az ételek receptúráját és technológiai leírását. A menüsort úgy kell összeállítania, hogy az előkészítésre 30 perc, az elkészítésére maximum 225 perc áll rendelkezésre a szakmai vizsgán. A vizsgázó által összeállított menüsorokat az első vizsgatevékenységet megelőző 14. napig le kell adnia a vizsgaszervező részére. A vizsgabizottságnak döntést kell hoznia, hogy a leadott menük megfelelnek-e a szakmai elvárásoknak. A menüsorok elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgázót a vizsga megkezdését megelőzően, legalább 24 órával korábban értesíti a vizsgaszervező.

Elutasítás esetén: a vizsgázó nem főzheti le a saját maga által összeállított menüsorok egyikét sem. Amennyiben a 4 menüsor nem felel meg a szakmai elvárásoknak, a vizsgabizottság összeállít a vizsgázó számára a korábban megadott nyersanyagkosarak alapján egy pótmenüt, melyet előzetesen nem bocsájt a vizsgázó rendelkezésére. A vizsga napján a vizsgázó ezt a pótmenüsort főzi le.

Elfogadás esetén: Amennyiben az előzetesen összeállított 4 menüsor megfelel a szakmai elvárásoknak a vizsgázó a vizsga napján nyersanyagkosarat húz (az előzetesen összeállított 4 nyersanyagkosarak közül) és a kihúzott nyersanyagkosárra saját maga által előzetesen összeállított és a vizsgabizottság által jóváhagyott négyfogásos menüjét főzi le. A vizsgabizottság az előzetesen megtervezett menübe, kötelezően a vizsga napján kijelöl egy új alapanyagot vagy technológiát, amit a vizsgázónak be kell építenie a tervezett menüsorba, a vizsga napján.

A vizsgázó feladata: A vizsgán a szakmai előírásoknak megfelelő tiszta, teljes munkaruházatban jelenjen meg. A receptúrának megfelelő árut vegyen fel a vizsgaszervező által kijelölt személytől, munkaterületén tartsa be a higiéniai előírásokat. Az összeállított menüsort a receptúra alapján el kell készítenie 4 fő részére, majd az ételeket tálalnia kell.

A nyersanyagokat a vizsgaszervező részéről a vizsgára úgy kell előkészíteni, hogy azok további előkészítése 15 – 30 perc alatti időintervallumban megoldható legyen, a vizsgázó az előkészítő tevékenységét maximum 30 perc után be kell, hogy fejezze.

A vizsgát 255 perc (4 óra és 15 perc) leteltével be kell fejezni.

A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés a tanult idegen nyelven

Időtartam: 20 perc

 • szakmai szókincs
 • konkrétumok ismertetése a beszélgetés során
 • munkafolyamatok ismertetése
 • idegennyelv-használat nyelvhelyessége
 • szakmai szókincs

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 275 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 1. Portfólió
Portfólió tartalma Elérhető százalék
A szakmai oktatás során végzett legalább 2 ételkészítési temékcsoport feladatmegoldásait, szakmai észrevételeit, a tanuló által készített termékek bemutatását fényképekkel szakmai leírással 40%
Beszámoló fényképekkel szakmai leírással munkahelyi rendezvényekről, versenyekről, kiállításokról szakmai továbbfejlődés lehetőségeiről 30%
Önéletrajz 10%
Reflexiót tartalmazó dokumentum, mely értékeli saját fejlődését a képzés során 20%

B) Menüsor elkészítése

 • A vizsgázó ruházata, személyi higiéniája 5 %
 • Mise en place 5 %
 • Tisztítás, darabolás, vágás 10 %
 • Hőkezelés megfelelősége 10 %
 • Étel tálalási megjelenése 5 %
 • A menü komplexitása 10 %
 • A fogások elemeinek arányossága 10 %
 • Munkaterület tisztasága 10 %
 • A vizsgázó kreativitása 5 %
 • Az ételek íze 10 %
 • Szakmai beszélgetés magyar és idegen nyelven 20 %

A két vizsgarész aránya:

A) Portfólió 20 %

B) Menüsor elkészítése 80 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.