Elektronikai technikus

Vizsga leírása

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakma alapadatai

1.1    Az ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika

1.2    A szakma megnevezése: Elektronikai technikus

1.3    A szakma azonosító száma: 5 0714 04 03

1.4    A szakma szakmairányai: –

1.5    A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5

1.6    A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5

1.7    Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás

1.8    Kapcsolódó részszakmák megnevezése: –

1.9    Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi oktatásban: 225 óra, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra

 

2. A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

Az elektronikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok elektronikai és elektrotechnikai szakembere. Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD védelmi, minőségbiztosítási előírásokat. Képes egyedi készülékeket dokumentáció alapján megépíteni, mikrovezérlős áramköröket felprogramozni. Javító technikusként felméri egy-egy javítás várható anyag- és időigényét, illetve a várható költségvonzatukat, a javítással kapcsolatos információkat egyezteti a megrendelővel. Gyártásközi hibaelemzőként, javító technikusként információt szolgáltat a gyártás és a minőségbiztosítás irányába, ezzel támogatva a minőségi és mennyiségi követelmények elérését. Technikusként szakmailag támogatja a hozzá beosztott műszerészek munkáját. Alkalmazza a korszerű méréstechnikai, diagnosztikai eszközöket. Számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó eszközöket használ és programoz.

3. A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám

Szakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése
Elektronikai technikus 3122 Villamosipari technikus (elektronikai technikus)

 

4. A szakképzésbe történő belépés feltételei

4.1 Iskolai előképzettség:  Alapfokú iskolai végzettség

4.2 Alkalmassági követelmények

4.2.1 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: Nem szükséges

 

5. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek

5.1    Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra

●       lakatos munkahely munkapaddal;

●       lakatos, forgácsoló és szerelő kéziszerszámok;

●       előrajzolás eszközei;

●       elektromos kisgépek;

●       fémipari mérőeszközök és ellenőrző eszközök;

●       feszültségmérés, áramerősség-mérés, ellenállásmérés eszközei;

●       vezeték-előkészítés eszközei;

●       különböző fogók;

●       lágyforrasztás eszközei;

●       szegecskötés (csőszegecs, popszegecs) létesítésének eszközei;

●       labortápegység;

●       védőfelszerelések;

5.2    Eszközjegyzék szakirányú oktatásra

●       elektronikai munkaasztal;

●       digitális multiméter;

●       labortápegység;

●       oszcilloszkóp (digitális, min. 2 csatornás, min 50  mhz-es, tároló) ;

●       funkciógenerátor;

●       elektronikai fogók, csipeszek;

●       vezeték-előkészítés eszközei, fogói;

●       furat- és felületszerelt forrasztás, kiforrasztás eszközei; ●       számítógép;

●       mikrovezérlő programozás eszközei és szoftverei;

●       PLC oktatókészlet;

●       egyéni védőeszközök;

●       szimulációs szoftverek, tervező szoftverek;

●       megépített vagy szimulált gyártórendszer modell;

 

6. Kimeneti követelmények

6.1  Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása

Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek alapján kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja.

Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését.

Az elvégzett méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és túláramvédelmi eszközöket. Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze.

6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei

Ismeretek 9

Sorszám Készségek, képességek Elvárt viselkedésmódok, attitűdök Önállóság és felelősség mértéke
1 Munkadarab, vagy térhatású ábra alapján egyszerű geometriájú alkatrészről felvételi vázlatot készít. Ismeri a nézeti- és metszeti ábrázolás szabályait. Ismeri a gyártási technológiáknak megfelelő mérethálózat készítésének szabályait. Törekszik arra, hogy a szabadkézi rajz arányos és áttekinthető legyen. Önállóan szabadkézi felvételi vázlatot készít.
2 Műszaki rajz alapján kiválasztja az egyszerű, fémből készült alkatrészek gyártásához szükséges eszközöket, szerszámokat, kisgépeket. Előkészíti a munkahelyet, és elrendezi a munkavégzéshez szükséges szerszámokat, eszközöket. Vizualizálja a műszaki rajzon szereplő alkatrészt. Ismeri a gyártási műveletekhez használható szerszámokat, készülékeket, kisgépeket, és azok biztonságos használatának szabályait. Szem előtt tartja a gyártás gazdaságosságát. Fontosnak érzi a rendezett munkakörnyezet kialakítását. A munkafeladathoz önállóan választ szerszámokat, eszközöket.
3 Műszaki rajz alapján előgyártmányt választ, műveleti sorrendtervet készít, majd kézi megmunkálással, és/vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Ismeri az alkatrészek elkészítéséhez szükséges technológiákat és az anyagok alapvető tulajdonságait. Pontosan betartja a technológiai utasításokat. Törekszik a munkavégzésből adódó kockázat minimalizálására. Törekszik a precíz és gazdaságos munkavégzésre. Műszaki táblázat segítségével önállóan kiválasztja a félkészterméket. Szakmai felügyelet mellett meghatározza a gyártási sorrendet. A gyártási műveleteket önállóan végzi.
4 Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi. Ismeri az adott alkatrész geometriájának megfelelő, és az adott méret meghatározásához szükséges mérőeszközöket Elkötelezett a hibás munkadarabok számának csökkentése, illetve a mérőeszközök állagának megőrzése mellett. Eldönti, hogy a gyártott munkadarab megfelel-e a rajzi előírásoknak. Felelősséget vállal az általa gyártott termék minőségéért.
5 Műszaki dokumentáció (összeállítási rajz és darabjegyzék) alapján csavarkötéssel, szegecskötéssel egyszerű alkatrészcsoportokat összeszerel. Villamos kötéseket és lágyforrasztással készült kötést hoz létre. Ismeri a kötés kialakításához szükséges eszközöket, szerszámokat, segédanyagokat.  Fontosnak tartja a műszaki dokumentációban szereplő előírások figyelembevételét. Felelősséget vállal a létrehozott kötés minőségéért. Felelősséget vállal a veszélyes hulladékok szakszerű kezeléséért.
6 Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket összeállít. Az áramköri elemeket a választott (banándugós, illetve szerelőtáblás) technológia szerint szakszerűen csatlakoztatja. Ismeri a villamos áramkör elemeinek jelképes jelölését. Fontosnak tartja a jelképek ismeretét. Törekszik a pontos és szakszerű munkavégzésre.  Önállóan elvégzi a kapcsolás összeállítását. A kapcsolás működőképességét ellenőrzi.
7 Egyszerű villamos áramkörökön elvégzi a feszültség, áramerősség és ellenállás mérését. Egyszerű elektrotechnikai alaptörvényeket méréssel igazol. Ismeri a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérésének módját. Ismeri az adott jellemző méréséhez szükséges műszert. Tisztában van az elektrotechnikai alaptörvényekkel. Ismeri a             vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat. Elkötelezett a mérés pontos elvégzése mellett. Önállóan kiválasztja a méréshez szükséges műszert és meghatározza a mérési pontokat. Önállóan számítja ki az áramkör jellemzőit.
8 Azonosítja és kezeli a hiba- és túláramvédelmi eszközöket. Felismeri a lehetséges veszélyforrásokat. Ismeri a munkahelyén (gyakorlati helyén) használt hibavédelmi és túláramvédelmi eszközöket és azok jelzéseit. Fontosnak tartja a védelmi eszközök ismeretét és használatát. Törekszik a villamos áram hatásaiból adódó kockázat minimalizálására. A megfelelő szakembert bevonja a hiba megszüntetésébe.
Az elvégzett munkát dokumentálja. Szövegszerkesztő, vagy táblázatkezelő programban rögzíti a mérési eredményeket. Ismeri a gyártási és mérési dokumentációk típusait és azok kötelező tartalmát. Elkötelezett a végzett munka pontos dokumentálása iránt. Felelősséget vállal a dokumentumok tartalmáért.
10 A munkavégzés során betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat. Ismeri a munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat. Elkötelezett a biztonságos munkavégzés mellett. Felelősséget vállal önmaga és munkatársai biztonságáért. A védőberendezéseket és védőfelszerelést rendeltetésszerűen használja.

6.3 Szakirányú oktatás szakmai követelményei

<tdSorszám

Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselkedésmódok, attitűdök Önállóság és felelősség mértéke
1 Elektronikus kapcsolási rajzot készít, értelmez. Beazonosítja egy elektronikus áramkör rész-áramköreit villamos rajz alapján, felismeri a feladatukat. Ismeretlen alkatrész adatlapját megkeresi. A talált információkat kiértékeli. Digitális oktatási anyagokat használ. Szakmai angol nyelvet használ. Ismeri az elektronikai rajzjeleket és a villamos rajzok készítésének szabályait. Ismeri az elektronikai alkatrészek (diszkrét alkatrészek, mint pl. diódák, térvezérlésű és bipoláris tranzisztorok, diak, triak, tiriszor) működését és a jellemző alapkapcsolásokat.

Ismeri a műveleti erősítők jellemzőit, alapkapcsolásait. Ismeri az elektronikai alkatrészek adatlapjainak

felépítését. Ismeri azokat a csatornákat, amiken keresztül katalóguslapokat keres.

Az információforrásokat és információkat önállóan felkutatja és a talált információkat kiértékeli.
Elektronikai alkatrészek angol nyelvű adatlapját önállóan olvassa, értelmezi.
2 Elektrotechnikai, elektronikai számításokat végez. Kisebb és közepes bonyolultságú analóg és digitális áramköröket méretez áramköri törvények, illetve katalógus ajánlások alapján. Ismeri az elektrotechnikai törvényeket. (Ohm, Kirchhoff, feszültségosztás, áramosztás aktív hálózatok számítása, váltakozó áram törvényei, RL, RC, RLC alapáramkörök)

Ismeri az alap analóg (KE, KK, KS, KD erősítő, többfokozatú tranzisztoros erősítők, nagyjelű erősítők, oszcillátorok, feszültségstabilizátorok) és digitális (funkcionális hálózatok, sorrendi hálózatok) és kapcsolóüzemű (multivibrátorok, step-up, step-down konverterek) áramkörök méretezési szabályait.

Törekszik a pontos, szakmailag kifogástalan eredményre.

A számítási feladatokban a mértékegységekkel való számolást fontosnak tartja.

Adatlapok alapján, képletgyűjtemény

használatával a számítási feladatokat önállóan végzi.

3 Elektronikus áramköröket épít, éleszt.

Az elkészült elektronikus áramkört készre szereli, vagy berendezésbe építi,

Ismeri a NYHL tervezés és készítés alapjait. Ismeri a szakszerű áramkörépítés lépéseit és a vonatkozó munka- és környezetvédelmi A huzalozásnál törekszik az esztétikus elrendezésre. Fontos számára, hogy munkavégzés közben és a munka végeztével Az elektronikus áramkörépítést és élesztést mérnöki támogatással, de önállóan végzi.

Maradéktalanul

 

dokumentációt használ. Elvégzi a szükséges törpe és kisfeszültségű bekötéseket, huzalozásokat. Gyártási megrendelésekkel kapcsolatos

dokumentumokat és műszaki leírásokat készít standard

szoftverek alkalmazásával.

előírásokat.

Ismeri a kézi beültetés és forrasztás folyamatát, technológiai sorrendjét.

Ismeri     a     törpe     és

kisfeszültségű

bekötések         módjait, biztonsági         előírásait. Ismeri   a             berendezés dokumentációk felépítését,        az             egyes jelölések             értelmezését.

Ismeri                         a

szervizdokumentációk felépítését.

Ismeri az általa alkalmazott veszélyes anyagokat, illetve azok kezelési, biztonsági előírásait.

is professzionális képet mutasson magáról a rendezett munkaterülettel is.

Tisztában van azzal, hogy a hibamentes gyártás alapfeltétele, hogy az előírások szerint végezze a munkáját.

betartja             az utasításokat. A gyártás során betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz-   és

környezetvédelmi

jogszabályokat,

előírásokat, a szakmára és egyéb

szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat, valamint betartja a veszélyes anyagok           és

hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat.

4 A korszerű elektronikai áramkörök gyártási folyamatában az ellenőrzések során kiesett termékek hibáit megállapítja, javítja. Vállalatirányítási rendszereket használ a gyártási megrendelések tervezésére, lebonyolítására és a határidők követésére.  Munkahely (shopfloor) management szoftvert használ, CIP meetingeket szervez, KPI-okat határoz meg. Ismeri az elektronikus áramkörök gyártástechnológiai

lépéseit, az egyes berendezések kezelését

(Pl. SMT gyártó sorok elemei, hibrid áramkörök gyártó berendezései).

Ismeri a technológiából adódó jellegzetes hibákat. (pl.: pasztázók, beültető gépek, reflow-

kemencék, bondoló gépek tipikus hibái) Ismeri az egyes JEDEC szinteket, és a rájuk vonatkozó tárolási előírásokat. Ismeri az ESD alapfogalmait.

Fontos számára, hogy a gyártásban előforduló hibákat a legrövidebb idő alatt megtalálja, és visszajelzést adjon a hiba lehetséges okáról. Az elektronikai áramkörök gyártási folyamatában a munkaterületet és munkakörnyezetet a

biztonságos munkavégzésnek megfelelően alakítja ki.

 

5 Meghibásodott elektronikus áramkörben szemrevételezéssel,

és/vagy             villamos mérésekkel megállapítja a hiba okát. A hibás elektronikai      áramkört szakszerűen javítja. Az elvégzett             méréseket, javításokat szakszerűen dokumentálja.   A javítással             kapcsolatos információkat   a megrendelővel megosztja.

A mérőeszközök nyilvántartását vezeti, kalibrálását elvégzi,

Ismeri az egyes alkatrészek jellemzőit, és vizsgálati módszereiket. Ismeri a gyártási technológiából adódó tipikus hibákat. Ismeri a méréssel történő hibakeresés módszereit. Megismeri a             szükséges méréstechnikai

alapokat. Ismeri alapműszerek (DMM,

oszcilloszkóp,

funkciógenerátor,

tápegység)        mérési módszereit,

lehetőségeit.  Ismeri a valós és virtuális műszer

Törekszik a lehető leghatékonyabb és

legpontosabb munkavégzésre.

Törekszik         a megrendelő       által támasztott             elvárások lehető leggyorsabb és legalaposabb kielégítésére.

Az         elektronikus

áramkörök hibakeresését    és javítását             önállóan vagy szükség esetén mérnöki támogatással             végzi. Betartja a veszélyes anyagok           és hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat.

hitelesítésükről

gondoskodik. Szakmai nyelven kommunikál. Munkájáról beszámol. Ellenőrzi az elektronikai műszerészek munkáját, szakmai támogatást nyújt.

fogalmát,             különbségét, kezelését.

Ismeri a digitális jelek jellemzőit.

Ismeri a jellemző terepi buszok jelszintjeit, jelalakjait, adatkereteit. (pl.: CAN, FieldBUS, MODBUS, Profibus, ethernet, EtherCAT).

Ismeri az általa alkalmazott veszélyes anyagokat, illetve azok kezelési, biztonsági előírásait.

6 Elektronikai gyártó berendezést kezel, üzemeltet, elvégzi a napi karbantartást. Felismeri a működési rendellenességeket és egyszerűbb mechanikai, illetve villamos hibákat azonosít. Automatizált berendezés meghibásodott részegységét referenciaazonosra cseréli.

Vészhelyzetet   jelent, részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt.

Ismeri az elektronikus áramkörök gyártási technológiáit.

Ismeri   a             karbantartás alapjait.

Ismeri        az          egyes

berendezések

dokumentációjának

felépítését,       és         az

alkalmazott

leggyakoribb jelöléseket a dokumentációkban. Ismeri a pneumatika, és elektropneumatika alapjait. Ismeri a szenzortechnika alapjait.

Ismeri a vészhelyzet fogalmát és a riasztás, mentés, valamint az elsősegélynyújtás szabályait.

Elfogadja,         hogy hibamentes       gyártás csak tökéletes állapotú géppel, a             kezelési, karbantartási szabályok betartásával lehetséges. Karbantartás támogató             szoftvert, virtuális

vizualizációs

eszközöket, okos eszközöket használva önállóan dolgozik. Eldönti, hogy az adott hibát meg tudja egyedül javítani, vagy szaksegítséget kell kérnie.

 

Betartja a veszélyes anyagok és

hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat.

7 Egyszerűbb mikrovezérlő programokat ír. Előre megírt programot tölt fel. Ismeri a mikrovezérlők programozásának alapjait.

Ismeri a mikrovezérlők jellemző lehetőségeit, hardveres kialakítását és a feltöltés folyamatát.

Ismeri a jelek mérésének módszereit.

Önállóan módosításokat   hajt végre a mikrovezérlő programjában   és elvégzi a feltöltést.
8 Egyszerű PLC programot készít. Előre megírt programot tölt fel. Ellenőrzi a berendezés állapotát a program futás közbeni monitorozásával. Ismeri   a          PLC-k programozásának alapjait.

Ismeri az automatizált berendezések jellemző jelszintjeit.

Ismeri a jelek mérésének módszereit.

Ismeri a PLC programok, működés közbeni jellemzőit, azok megfigyelésének lehetőségeit.

Törekszik a PLC kiesése miatti gyártás leállás idejének minimalizálására. A PLC programírást és feltöltést önállóan végzi.

 

9 Alkalmazza a gyártási minőségbiztosítás módszereit.

Minőségirányítási        és

gyártásközi információkat szolgáltat. Hozzájárul a munkafolyamatok folyamatos

fejlesztéséhez   az üzemben, illetve a saját területén.

Ismeri a korszerű karbantartási módszerek alapjait. Ismeri az SPC alapjait.

Ismeri   a          Lean alapgondolatát. Ismeri a Deming-ciklust.

(PDCA)

Ismeri hibamegelőzési és problémamegoldó módszerek alapjait (Pl.

Pareto, SPC, hisztogram,             szóródási diagram)

Ismeri a gépképesség meghatározásának alapjait, annyira, hogy képes legyen adatot szolgáltatni a

gépképességet meghatározó szakembernek.

Ismeri   a          KPI-ok fogalmát.

Felismeri, hogy minden kis javítás a folyamatokban, hosszú távon sokat jelent, és a folyamatos apró lépések segítenek elérni a hibamentes gyártást. A minőségbiztosítási előírások és

munkautasítások

szerint önállóan, szükség esetén szakmai irányítás mellett vesz részt a minőségirányítási folyamatban.

10 Szokatlan             jelenségeket és             működési szabálytalanságokat

felismeri           az             ITrendszereken,

intézkedik         azok megszüntetéséről.

Ismeri a standard irodai programokat. Ismeri a legfőbb malware típusokat. Ismeri a fishing, spam fogalmát. Figyelembe veszi az

IT-biztonsági célkitűzéseket (hozzáférhetőség,

adatintegritás,

bizalmasság      és hitelesség).

Az         adathordozók

használatára, elektronikus

levelezésre,             ITrendszerek             és weboldalak használatára vonatkozó             vállalati irányelveket betartja.