A Ceglédi Vizsgaközpont a szakképzési törvényben
meghatározott tevékenységéhez vizsgáztatással összefüggő jegyzői feladatok ellátására
szakértőket keres.

A pályázaton történő részvétel feltételei:

· minimum érettségi végzettséggel rendelkezik,  

· büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (Erkölcsi bizonyítvány).

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

274. §-a alapján a  szakmai vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el.

E feladatkörében:

1. vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,

2. összesíti a szakmai vizsga részeredményeit,

3. kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot,

4. kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt,

5. elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,

6. felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,

7. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint

8. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

A Ceglédi Vizsgaközpont önállóan csak az akkreditáció megszerzése után szervezhet vizsgákat és kérhet fel szakembereket vizsgáztatói feladat ellátására.

 Szakértőinknek rendszeresen szervezünk képzéseket, amelyek segítenek az aktuális jogszabályok és vizsgakövetelmények megismerésében, az ismeretek frissítésében.

A pályázat benyújtása:

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett regisztrációs lapot, szükséges elküldenie a: vizsga@ceglediszc.hu e-mail címre.

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Jegyzői névjegyzék”

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos (visszavonásig)

A pályázattal kapcsolatban további információt kérhet: telefonon: +36 30/108 1817 vagy e-mailben: vizsga@ceglediszc.hu